Algemene verkoopsvoorwaarden Kedai BVBA – www.orientalpanda.com

 

Ondernemingsgegevens

Kedai BV

18-oktoberstraat 45

8200 Brugge

België

URL: www.orientalpanda.com

Email: info@orientalpanda.com

Tel: (0032) (0)491 152067

 

Ondernemingsnummer BE-0688538167

Vestigingseenheidsnummer 2.272.519.562

 

Rechtsvorm: BVBA, zetel gevestigd in 18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, RPR Brugge


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kedai, een BVBA met maatschappelijke zetel te 18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, BTW BE-0688538167, RPR Brugge, (hierna Kedai BVBA genoemd) biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kedai BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kedai BVBA aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Gelieve de prijzen en voorwaarden voor gratis levering te checken via onze Leveringsvoorwaarden.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kedai BVBA niet. Kedai BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kedai BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kedai BVBA. Kedai BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Kedai BVBA heeft het recht om alle artikelen te verkopen die vermeld zijn onder de vestigingseenheidsgegevens. Hieronder vallen voedingswaren, niet-alcoholische en alcoholische dranken.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelproces

De bestelling wordt aangemaakt door de gekozen producten in de winkelwagen te reserveren. Daarna heeft de Klant de keuze om door te gaan met winkelen of te betalen. Via de knop ‘Doorgaan met betalen’ komt men in het afhandelproces vooraleer men een bestelling heeft afgerond:

 

1.   Persoonlijke gegevens: indien gewenst kan de Klant zijn gegevens invullen door een account aan te maken of afrekenen als gast. Via de knop ‘Doorgaan’ komt men in het adresvenster terecht.

2.   De Klant dient het verzendadres in te vullen. Via de knop ‘Doorgaan’ komt men in het betaalvenster terecht.

3.   De Klant selecteert de verzendmethode; dit is ofwel thuislevering of zelf afhalen. Via ‘Doorgaan’ komt men in het betaalvenster terecht.

4.   De Klant kiest de betaalwijze en dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht. Door te klikken op ‘Bestellen met betaalplicht’ wordt de bestelling definitief afgerond

 

De Klant ontvangt na het betalen een mail waarbij de bestelling en ontvangst van betaling bevestigd wordt. Automatisch wordt ook een track en trace email gestuurd via de verzendmaatschappij waarbij de Klant zijn bestelling kan opvolgen.

Navraag bij niet levering

Indien een bestelling niet geleverd is, wordt dit door ons opgevolgd met de verzender (Bpost, DHL, PostNL). De Klant krijgt normaliter de bestelling opnieuw opgestuurd, de kosten van de verloren producten worden verhaald bij de verzender. Er is een standaard verzekering van 500 euro per verzending.

Foutieve levering

Indien het verkeerde of te weinig producten geleverd worden, zullen deze in een nieuwe bestelling alsnog geleverd worden. Afhankelijk van de kostprijs van de producten, kan de Klant deze houden of terugsturen.

Beschadigde producten

Indien er een product zou beschadigd zijn, wordt dit via een volgende bestelling gratis geleverd aan de Klant. De kosten worden dan verhaald bij de verzender indien blijkt dat de verpakking zelf correct gebeurd is.

Laattijdige levering

Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de algemene voorwaarden. De verzender kan niet tot 100% garanderen dat er altijd de volgende werkdag kan geleverd worden. De Klant kan ook te allen tijde de tracking site volgen om te kijken wanneer de levering toekomt.

Productinformatie

De Klanten hebben de mogelijkheid om productinformatie in te winnen via:

·         De website zelf. Per product wordt informatie getoond over de inhoud en indien van toepassing ook bij welke type gerechten dit kan gebruikt worden.

·         Per e-mail. De Klant kan steeds een e-mail sturen voor meer productinformatie. Er wordt getracht binnen 1 werkdag te antwoorden op de vraag van de Klant.

·         Telefonisch. De Klant kan ons op bepaalde uren bereiken voor meer uitleg met betrekking tot bepaalde producten of ook andere informatie. Het is de bedoeling om deze service elke werkdag aan te bieden gedurende de werkuren.

Status van de bestelling

Eenmaal de Klant besteld heeft, krijgt hij automatisch een mail dat de bestelling in behandeling is. Als de bestelling effectief verstuurd wordt, krijgt de Klant via de verzender een tracking mail waarop de opvolging van de bestelling kan gebeuren.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in bijna alle Europese landen.

De levering gebeurt door verzending via de verzendmaatschappij. Bij het ontvangen van het pakket ontvallen er geen extra kosten voor de Klant tenzij overeengekomen met Kedai BVBA.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling.

Leveringsmodaliteiten: indien de bestelling ontvangen is voor 13 uur, wordt de levering gedaan op de volgende werkdag. Wordt de bestelling op een zaterdag of zondag gedaan, zal er een levering volgen op dinsdag. Kedai BVBA is niet verantwoordelijk mocht een bestelling niet binnen de bovenvermelde tijdspanne geleverd worden. Kedai BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor overmacht, staking of bij vertraging van de verzendmaatschappij. Kedai BVBA zal via de verzendmaatschappij steeds proberen om Klanten te informeren over vertragingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kedai BVBA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kedai BVBA was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kedai BVBA.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kedai BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kedai BVBA.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit is enkel geldig op goederen die ongeopend zijn (type ‘droge voeding met vermelding van THT datum). Volgende producten kunnen NOOIT teruggestuurd worden wegens de houdbaarheidsfactor: verse groenten en fruit, gekoelde- en diepvriesproducten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kedai BVBA (18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, telefoon: (0032) (0) 491152067, email: info@orientalpanda.com) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, email of telefonisch) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.orientalpanda.com . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". De Klant ontvangt na het de herroeping een email waarbij de instructies in detail uitgelegd worden hoe de producten kunnen teruggestuurd worden. Kedai BVBA zal alles in het werk zetten om andere producten aan te bieden of een regeling te treffen met betrekking tot de terugbetaling maar het terugsturen van de producten zijn steeds op kosten van de Klant.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kedai BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verzendmaatschappij die Kedai BVBA op dat moment zal meedelen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Ongeopende en onbeschadigde goederen van het type droge voeding met THT datum mogen altijd gratis teruggebracht worden naar Kedai BVBA (18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België), enkel na duidelijke afspraak voor een bepaalde datum en tijd met Kedai BVBA.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden betaald aan de verzendmaatschappij (vb Bpost, DHL, …)

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kedai BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen van het type droge voeding met THT datum die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kedai BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kedai BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kedai BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor ene terugzending worden door Kedai BVBA niet terugbetaald.              

Kedai BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kedai BVBA betaalt de klant het volledige bedrag van de teruggestuurde goederen die voldoen aan het type droge voeding met THT datum, met uitzondering van de verzendkosten die ontstaan door het terugsturen van de goederen.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 ·         de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·         de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

·         de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

·         de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·         de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

·         de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

 

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Klantendienst van Kedai BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kedai BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kedai BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantieregeling is niet van toepassing voor goederen die niet vallen onder het type droge voeding met THT datum. De garantie vervalt dus voor verse groenten en fruit, gekoelde- en diepvriesproducten.

 

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst van Kedai BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer (0032) (0)491152067, via e-mail op info@orientalpanda.com of per post op het volgende adres (18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kedai BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kedai BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kedai BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kedai BVBA, 18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, info@orientalpanda.com , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kedai BVBA, Verrekijker 10, 8750 Wingene, info@orientalpanda.com .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kedai BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kedai BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Kedai BVBA.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van volgend type cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Kedai BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kedai BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Kedai BVBA heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Kedai BVBA heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Artikel 17: Vergunning verkoop van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

De administratie der douane en accijnzen heeft de vergunning verstrekt aan Oriental Panda (Kedai BVBA) om alcoholhoudende dranken te verkopen (vergunning 0688538167GAL7)

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Kedai BVBA, 18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, info@orientalpanda.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

 

 

Handtekening van consument(en) (enkel nodig indien per post verstuurd)

 

 

 

Datum :

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.